Träning: Framsida lår

Sittande benspark

Sittande benspark

Förberedande: Sätt dig ner i maskinen med benen bakom det rundade skyddet. Håll fast i handtagen som finns på sätets sidor. Se till att du inte placerar dig för högt upp med benet.

Utförande: Från startpositionen pressar du upp den rörliga delen av maskinen tills benen är helt utsträckta. Gå tillbaka till utgångspositionen och återupprepa övningen.

Kom ihåg: Många som tränar benspark tar för höga vikter vilket resulterar i svingande rörelser och att man släpper ner vikten utan att hålla mot. Välj hellre lättare vikter och utför övningen korrekt.

Övningen Benspark stimulerar:

Sittande benspark - stimulerar

Sidoutfall med skivstång

Utfall med skivstång

Förberedande:  Ställ dig brett isär med skivstången på axlarna.

Utförande: Böj på ena benet och jobba från sida till sida genom att trycka kroppen upp och ner med hjälp av benen.

Kom ihåg: Kom ihåg att stå bredbent när du gör denna övningen.

 

KÄLLA!